عنوان سازمانی: شرکت آرتان هــنر تصــویر پویا

آرتان برادر داریوش هخامنشی، به معنای جنگجو، بخشنده و پر برکت است.

زمـــینه فعالیت: تولید محـــــصولات ویدئویی

اهداف: ارتقاء صنعت انیمیشن و فیلم های کوتاه - تولید آثاری فاخر، با کیفیت و استاندارد بین المللی.

پیشینه

از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد. عمده تولیدات این گروه بر روی انیمـیشن های آموزشی، گیم، واقعیت مـجازی، نرم افـزارهای آوتوران، وب سـایت و خدمات چاپ بود. با اضافه شدن فیلم های داسـتانی کوتاه و مسـتند به تولیدات آرتان، در بهمن ماه ۱۳۹۶ پروانه ی فعالیت "شرکت فیلمسـازی آرتان هنر تصـویر پویا" با شماره ثبت ۱۷۱۴۹ در اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید. در حال حاضر تمـرکز آرتان تنها بر روی فیلم های صـنعتی، تبلیغـاتی، معـماری و آمـوزشیست.

گــــزارش تولیدات

تیــم آرتان هنر

آدرس : یزد . خــیابان مطهری . نبــش کوچه ۱۸ . ساخــتمان یزد سیر . طبقه ۴
تلفن تمــاس : ۰۳۵۳۷۳۳۴۸۰۳ - ۰۹۳۷۲۲۴۱۴۵۱