جوایز و افتخارات

اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه امید

تندیس بهترین کارگردانی تلویزیونی به فیلم مستند موتور شماره یک - ۱۳۹۶

چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

دیپلم افتخار و مقام دوم پویانمایی به انیمیشن راه بهشت - ۱۳۸۹

اولین رویداد فرهنگی هنر شیدایی

تندیس برگزیده بهترین کارگردانی به فیلم داستانی هوای ماندن - ۱۳۹۵

نخستین جشنواره فیلم سکانس بیداری

تندیس بهترین کارگردانی مستند به فیلم مستند میراث سبز - ۱۳۹۴

نخستین جشنواره ملی پویانمایی صدا و سیما

دیپلم افتخار بهترین موشن گرافیک به انیمیشن ضد آفتاب - ۱۳۹۷

چهارمین جشنواره ملی فیلم صنعتی فردا

تندیس بهترین پویانمایی به انیمیشن مستند زادگاه زندگی - ۱۳۹۶

پنجمین جشنواره ملی فیلم صنعتی فردا

دیپلم افتخاربهترین کارگردانی پویانمایی به انیمیشن مجتمع مدرس - ۱۳۹۸

نخستین جشنواره هنر و رسانه ی عدلیه

تندیس بخش ویژه به موشن گرافیک حقوق بانوان - ۱۴۰۰

چهارمین جشنواره ملی فیلم صنعتی فردا

دیپلم افتخارو جایزه ویژه هیئت داوران به پژوهش مستند باروری ابرها - ۱۳۹۶

دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

مقام سوم بخش تجاری سازی ایده های برتر به اثر زادگاه زندگی - ۱۳۹۵

دومین جشنواره ملی کوتاه موج کیش

تندیس بهترین پژوهش به مستند باروری ابرها - ۱۳۹۵

چهل و ششمین جشنواره بین المللی رشد

دیپلم افتخار مقام سوم بخش داستانی به فیلم کوتاه هوای ماندن - ۱۳۹۵

بیستمین رویداد فرهنگی اوج هنر

تندیس بهترین کارگردانی به فیلم کوتاه قرار - ۱۳۹۷

نخستین رویداد فرهنگی هنری نماز

تندیس بهترین پویانمایی به انیمیشن راه بهشت

نخستین جشنواره ملی پویانمایی صدا و سیما

دیپلم افتخر بهترین پویانمایی آموزشی به انیمیشن زادگاه زندگی - ۱۳۹۷

حضور در جشنواره

artanhonar.poster4

ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران _ ۱۳۹۶

artanhonar.poster3

هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش _ ۱۳۹۷

artanhonar.poster2

نخستین جشنواره پویانمایی تلویزیون ایران _ ۱۳۹۷

artanhonar.poster1

یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster8

نخستین جشنواره فیلم کوتاه امید _ ۱۳۹۶

artanhonar.poster7

دومین جشنواره فیلم کوتاه موج کیش _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster6

نخستین جشنواره سراسری پویاگران _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster5

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster12

سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه - فیلمنامه و عکس _ ۱۳۹۷

artanhonar.poster11

چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster10

دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد _ ۱۳۹۶

artanhonar.poster9

چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد _ ۱۳۹۶

artanhonar.poster16

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار- ۱۳۹۷

artanhonar.poster15

دومین جشنواره فیلم کوتاه آفتاب - ۱۳۹۵

artanhonar.poster14

پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اروند - ۱۳۹۳

artanhonar.poster13

سیزدهمین جشنواره ملی مستند و داستانی فیلم رضوی - ۱۳۹۷

artanhonar.poster20

دومین جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster19

دوازدهمین جشنواره بین المللی سینمای حقیقت _ ۱۳۹۷

artanhonar.poster18

دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster17

پنجاه و ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان خلیج فارس _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster24

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های صد ثانیه ای _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster23

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت _ ۱۳۹۵

artanhonar.poster22

چهارمین جشنواره تولیدات فرهنگی هنری مدرسه عشق _ ۱۳۹۴

artanhonar.poster21

پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار _ ۱۳۹۳

آدرس : یزد . خــیابان مطهری . نبــش کوچه ۱۸ . ساخــتمان یزد سیر . طبقه ۴
تلفن تمــاس : ۰۳۵۳۷۳۳۴۸۰۳ - ۰۹۳۷۲۲۴۱۴۵۱